Kilometerstanden bijhouden

Kilometerregistratie App, Rittenregistratiesysteem
Met onze GPS Trackers worden automatisch ook de kilometerstanden van uw auto bijgehouden. Dit werkt als volgt: Bij het in gebruik nemen van de GPS kunt u de beginstand van de auto invoeren op uw web omgeving (na inloggen) of via de smartphone app (iPhone of Android). U voert dan de kilometerstand in met de datum en het tijdstip van de ingebruikname van de GPS Tracker. Vervolgens houdt de GPS Tracker zelf bij wat de afstand van elke rit was in kilometers. Deze gereden kilometers worden opgeteld bij de beginstand. Zo is per rit duidelijk hoe lang de afstand is en wat de begin- en de eindstand van de kilometerteller is. Er kunnen natuurlijk wel afwijkingen ontstaan, bijvoorbeeld omdat de GPS geen afstanden meet in tunnels of wanneer u al…
Read More

Waarom een kilometerregistratie app alleen niet werkt!

Fiscale wetgeving, GPS box, Kilometerregistratie App
Location Solutions biedt een kilometerregistratie app die is te gebruiken om de gereden ritten te bekijken en om kilometerstanden in te voeren. Voor de registratie van de ritten zelf is een aparte GPS Tracker vereist. De app is gratis te downloaden en de GPS Tracker kan via de webshop gekocht worden.   Nu zijn er ook kilometerregistratie apps voor iPhone of Android die pretenderen dat ze ook ritten registreren dankzij de GPS die is ingebouwd in de smartphone. Dan zou er dus geen aparte GPS box nodig zijn. Hieronder motiveren wij waarom dit nooit zal resulteren in een sluitende kilometerregistratie en waarom een aparte GPS Tracker noodzakelijk is.   Voor een sluitende kilometerregistratie is het cruciaal dat deze volledig is. Dit wil zeggen dat alle ritten worden geregistreerd en dat…
Read More