Disclaimer

Location Solutions besteedt veel zorg en aandacht aan de producten, dienstverlening en communicatieuitingen. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die door Location Solutions wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van www.locationsolutions.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, of de internet-provider.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.locationsolutions.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de producten, diensten of communicatieuitingen van Location Solutions, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Location Solutions te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Location Solutions verkregen is.

De ontvanger of afnemer van informatie afkomstig van Location Solutions wordt altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van verkregen informatie. De informatie op www.locationsolutions.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De waardering van www.tripsinthecloud.com bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.1/10 gebaseerd op 151 reviews.