Kilometerstanden bijhouden

Kilometerregistratie App, Rittenregistratiesysteem
Met onze GPS Trackers worden automatisch ook de kilometerstanden van uw auto bijgehouden. Dit werkt als volgt: Bij het in gebruik nemen van de GPS kunt u de beginstand van de auto invoeren op uw web omgeving (na inloggen) of via de smartphone app (iPhone of Android). U voert dan de kilometerstand in met de datum en het tijdstip van de ingebruikname van de GPS Tracker. Vervolgens houdt de GPS Tracker zelf bij wat de afstand van elke rit was in kilometers. Deze gereden kilometers worden opgeteld bij de beginstand. Zo is per rit duidelijk hoe lang de afstand is en wat de begin- en de eindstand van de kilometerteller is. Er kunnen natuurlijk wel afwijkingen ontstaan, bijvoorbeeld omdat de GPS geen afstanden meet in tunnels of wanneer u al…
Read More