Wijzigingen bijtellingregels in 2020

Fiscale wetgeving, Rittenregistratiesysteem
Aangezien onze klanten onze GPS Trackers ook gebruiken om een rittenregistratie bij te houden om fiscale bijtelling van hun lease auto te voorkomen, berichten we u hieronder kort over de wijzigingen in de bijtellingsregels in 2020. De afgelopen jaren waren er twee bijtellingstarieven; 4% voor auto’s zonder CO2-uitstoot en 22% voor auto’s met CO2-uitstoot. Op basis van de Wet uitwerking Autobrief II maakt de overheid de bijtellingspercentages minder CO2-afhankelijk. Naar aanleiding van het vernieuwde Klimaatakkoord (28 juni 2019), is deze autobrief gewijzigd. Tussen 2020 en 2026 zal het bijtellingspercentage tot 2026 stapsgewijs toenemen tot 22 procent. Vanaf 2026 is het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s dus gelijk aan die van benzine- en dieselauto’s.
Read More